Tableau anzeigen
 
Torneo 2 Generazioni (121006), WD  R1/R9

(1) (R4/R4) Kohler Karin / Kohler GiorgiaKohler K. / Kohler G.Kohler K. / Kohler G.Kohler K. / Kohler G.Koops G. / Schraemmli B.
 
BYE  
 
BYEBYE  
 
BYE  
 
(NC/R9) Marioni Tania / Marioni NoraSlahor C. / Albisetti N.Manzoni L. / Manzoni V.6/0 6/3  
 
(NC/R9) Slahor Clarissa / Albisetti Noa6/1 6/4  
 
BYEManzoni L. / Manzoni V.6/1 6/4  
 
(R8/R6) Manzoni Laura / Manzoni Vivien  
 
(NC/NC) Wettstein Sonia / Wettstein MartinaPozzoli L. / Milano M.Koops G. / Schraemmli B.Koops G. / Schraemmli B.7/6 2/6 7/6  
 
(R6/R9) Pozzoli Lara / Milano Maya7/5 6/1  
 
(R8/R5) Koops Greta / Schraemmli BelindaKoops G. / Schraemmli B.6/0 6/4  
 
(R7/R8) Crivelli Sylva / Crivelli Elisa6/1 6/2  
 
BYEBYENardone F. / Nardone E.6/4 6/4  
 
BYE  
 
BYENardone F. / Nardone E.  
 
(2) (R5/R7) Nardone Francesca / Nardone Eva